Det behövdes jordvärme för att få huset varmt

År 2013 köpte familjen Lindström sitt drömhus, ett gammalt trähus i Pargas. Redan vid köpet visste Michaela och Mathias Lindström att värmsesystemet behövde bytas ut. Dels var oljeuppvärmningen dyr i drift och dels började systemet sjunga på den sista versen.

Även om familjemedlemmarna snabbt blev vana vid att klä sig varmt om morgnarna, visste de att en fördröjning av värmesystemets uppdatering endast skulle resultera i onödiga oljekostnader. Efter att paret noga övervägt för- och nackdelar, sattes projektet igång.

Det största kriteriet vid valet av entreprenör, var att familjen kunde vara säkra på att få service även efter installationen ifall det behövs. ”Därför valdes Skärgårdens Brunnsborrning, som är en lokal aktör och sysselsätter många ortsbor i Pargas”, berättar Michaela. Också Thermia-jordvärmepumpen hade blivit rekommenderad av flera bekanta, vilket också påverkade beslutet.

”Då Skärgårdens Brunnsborrning dessutom har lång erfarenhet av jordvärmesystem och kan ses som banbrytare inom sitt område, var saken klar”, berättar Michaela.

Fyra dagar tog arbetet totalt för borrandet av brunnen och installationen av pumpen. ”Två rediga killar skötte borrandet, som till slut tog en och en halv arbetsdag”, berättar Michaela. Platsen för brunnen hade märkts ut redan tidigare. Totalt borrades en 120 meter djup värmebrunn och Michaela blev förvånad över hur lite spår personalen lämnade efter sig. Efter borrandet drogs rören in i pannrummet och sedan var det dags för installatörerna att möblera om där.

Effektivt under en förmiddag drogs all gammal inredning relaterat till oljepannan ut och sedan drogs nya prydliga rör in till den nya jordvärmepumpen. Den gamla 350 kg tunga oljepannan bars ut och fördes bort.

Familjen Lindström valde att installera sin jordvärme i två etapper, dvs. borrningen och installationen gjordes med ca. 2 månaders mellanrum. Så kan man göra ifall man t.ex. vill använda slut sin kvarstående olja eller också av andra praktiska orsaker. Oftast behöver kunden inte vara utan vatten, endast varmvatten, under installationsprocessen, men p.g.a. olika orsaker var familjen Lindström tvungna att vara ett helt dygn utan vatten och två dagar utan värme. Detta tog familjen som ett äventyr, och bra gick det.

Familjen Lindström är väldigt nöjda över valet att byta till jordvärme. Elementen är de samma, men en annan sorts värme transporteras via dem. Både den egna familjen och gästerna har märkt en stor skillnad på temperaturen i huset. Dessutom fick familjen två extra rum i användning tack vare jordvärmen. Med hjälp av ett stort element och värmen från jorden har nu brasrummet en snittvärme på 21 grader, rummet som tidigare använts endast en gang på grund av den tidigare låga rumstemperaturen. Rummet där oljetanken stått kommer i något skede att byggas om till verkstad.

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-31.12.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.