Ekologisk och ekonomisk uppvärmning på unika Fagerholm

Då det statsägda fastighetsbolaget Senatfastigheter år 2009 meddelade att finska staten var förberedd att sälja den fd. sjöbevakningsstationen Fagerholm, väckte det stor uppmärksamhet. Bland andra Formel 1 -stjärnan Sebastian Vettel visade intresse för den ca 4 hektar stora holmen, som är belägen söder om Nagu, ca 15 minuters båtresa från färjfästet mellan Nagu och Korpo.

Fagerholm har anor från 1600-talet och det äldsta befintliga huset, “tullhuset”, är byggt i sten under tidigt 1700-tal. Fagerholm har, under de över 300 åren som Fagerholm tjänat under Sverige, Ryssland och Finland, verkat bl.a. som tullstation, sjöbevakningsstation och militärens radar- och kommunikationsstation. Ännu så sent som år 1993 verkade Fagerholm som officiell passkontrollstation.

Också hos utvecklingsbolaget Captium väcktes intresse för Fagerholm, då dess ägare hade tidigare knytningar till Korpo. Fagerholm var avsides belägen, men inom räckhåll i rimlig tid tack vare goda trafikförbindelser. Att Fagerholm hade en landningsplats för helikopter gjorde inte saken sämre. Tack vare detta var Fagerholm ett utmärkt alternativ för mötesplats för aktieägare, styrelser och ledningsgrupper i en förtroendefull omgivning berättar vd Serena Koivurinta från Captium Havsstjärna Ab. Captium Havsstjärna Ab är ett bolag inom Captium-gruppen med bas på Fagerholm. Till bolagets verksamhetsområde hör utveckling av aktiviteter I skärgården.

I slutet av 2009 köpte Captium Fagerholm och stället har sedan dess utgjort basen för verksamheten i Finland och samtidigt en viktig mötesplats för Captium-koncernen och dess partners. Förutom det är Fagerholm tillgänglig för utomstående för t ex möten, företagsevenemang och privata tillställningar.

Förutom “tullhuset” med en våningsyta på 200 kvadrat var de största byggnaderna på Fagerholm sjöbevakningsstationens huvudbyggnad på 600 kvadrat och en båtslip, verkstad och kontor på ca 650 kvadrat. Då Captium genast efter köpet började planera en tidtabell för behövliga reparationsåtgärder de kommande åren, var en förändring av energi- och uppvärmningssystem högt på listan. Något mer ekologiskt och ekonomiskt sätt att värma upp byggnaderna än oljebränning var ett definitivt krav.

Redan i ett tidigt skede föll valet på jordvärme. Både för “tullhuset” och huvudbyggnaden installerades en egen värmepump. Som värmekälla borrades en värmebrunn för “tullhuset” och två värmebrunnar för huvudbyggnaden.

Det var flere saker som talade för jordvärme

 • jordvärmen är ett ekologiskt och grönt alternativ och då syftet var att göra Fagerholm mycket mer “grön” än den tidigare varit, så var jordvärme ett bra alternativ
 • billig, solenergi som bundits i jordgrunden, förnybar energi
 • traditionella uppvärmningsmetoder baserad på icke förnybar energi som olja kommer att bli allt dyrare så det lönar sig att välja jordvärme
 • jordvärmen sänker märkbart uppvärmningskostnaderna, upptill 70-80 %, och därmed de årliga fasta kostnaderna för Fagerholm
 • återbetalningstiden är kort, mellan 5-10 år
 • jordvärmesystemet höjer värdet på fastigheten
 • värme från brunnen på vintern och kylning på sommaren
 • i skärgården är jordvärme ett bra “ekologiskt alternativ”

Hurdan var erfarenheten av borrningen av värmebrunnen och installation av värmepumpen?

Vi kom överens om en helhetslösning med Skärgårdens brunnsborrning, vilket gjorde att alla arbetsskeden koordinerades och sköttes optimalt utan större krav på inblandning av Fagerholms personal. Därmed genomfördes bytet från oljeuppvärmning till jordvärme allt på en gång och den gamla oljepannan blev effektivt utbytt.

Varifrån fick ni information om Skärgårdens Brunnsborrning?

När vi på Fagerholm sökte efter en entreprenör för jordvärmestystemets genomförande, gick vi igenom ett antal entreprenörer från Helsingfors, Åbo och längs kusten. Då det var viktigt för oss att även i framtiden ha en entreprenör som effektivt sköter om att systemet funktionerar väl och vid behov kan snabbt och kostnadseffektivt ge den service som kan behövas, valde vi Skärgårdens Brunnsborrning som vår partner, berättar Serena.

Valet av Skärgårdens Brunnsborrning och Thermia blev gjort för att:

 • De hade en 20-årig erfarenhet och över 1000 installerade jordvärmesystem
 • Erkänt gott anseende
 • Helhetsleverans and ansvar var viktigt (borrning samt installation av värmepump)
 • Säkerheten om garantin och service också i framtiden
 • Priset var konkurrenskraftigt

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-30.9.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.