Utförande: jordvärmesystem
Brunnens djup: 190 m
Enhet: Thermia Calibra 12, 200 L bufferttank
Husets storlek: 187 m2
Husets byggnadsår: 2009
Tidigare använt system: frånluftsvärmepump

Pålitlig, långlivad och tyst lösning fick familjen Rantanen att välja jordvärme.

När det gamla systemet svek för andra gången var det dags att tänka om gällande uppvärmning. Olli Rantanens familj valde Skärgårdens Brunnsborrning att leverera deras jordvärmesystem eftersom de uppskattar lokala aktörer och erfarenhet.

Det blåskiftande trähuset står på en gård omgiven av ett imponerande klippområde. När Olli Rantanen med familj flyttade in i egnahemshuset var de husets första invånare. Huset färdigställdes år 2009 och de köpte det till sig färdigbyggt. I och med att huset köptes färdigt kunde familjen själva inte välja de system som fanns installerade. Man hamnade nöja sig med det som fanns. Detta betydde att familjen använde den förinstallerade frånluftsvärmepumpen i ungefär ett årtionde. Systemet hade dock ett problem som påverkade vardagens bekvämlighet: ett bullrigt oljud som spred sig från hemskötselrummet.

Oljudet blev inte det enda problemet, man hade även otur längs vägen. Frånluftsvärmepumpens kompressor gick sönder för tre år sedan då pumpen varit i användning endast 7 år. Familjen valde att åtgärda situationen och betalade kring 3 000 € för en ny enhet. Den nya enheten var i bruk i 3 år innan den åter gick sönder. Som tur råkade det vara juli och man kunde leva med situationen medan Rantanen övervägde nya system.

Nyttan från hushållsavdrag i investeringar

Familjens barn är ännu små, och tanken är att man ännu bor i huset åtminstone 10–15 år. På grund av detta ville Rantanen på en gång satsa på ett system som är möjligast problemfritt och långlivat. Som alternativ togs fram både luft- / vattenvärmepump och jordvärmepump, och Rantanen tog offerter från tio olika leverantörer. Gällande luft- / vattenvärmepumpen funderade man på den yttre enhetens placering mitt på gården, väldigt kalla dagars effekt och möjligt buller, som familjen redan nu ville slippa. Det enda man funderade på gällande jordvärme var investeringens pris. Familjen valde ändå jordvärmesystemet och var nöjda då de märkte att de kunde använda två vuxnas fulla hushållsavdrag för att skaffa systemet.

Vid kontraktskedet var det viktigt för Rantanen att enheten har en bra garanti och att brunnen är tillräckligt djup med tanke på framtida behov. Det mest centrala behovet var dock att få systemet i bruk innan vintern. Familjen var på hösten på väg på semester, och hoppades att installationen kunde skötas under resan. “Vi fixar det”, svarade Jimmy från Skärgårdens Brunnsborrning på familjens önskan gällande tidtabell, och kontraktet skrevs under.

Kännedomen av den lokala omgivningen övertygade familjen

Borrningsarbetet gjordes innan semestern och Rantanen kunde själv följa med arbetet. Den steniga omgivningen var utmanande och ibland kom det emot stora lösblock, men arbetet framskred effektivt på ett dygn. Det är just Skärgårdens Brunnsborrnings erfarenhet i lokala omgivningen, egna borrare och utrustning som har övertygat Rantanen. När familjen åkte på semesterresan installerades enheterna, samtidigt som en annan aktör installerade en luftkonditioneringsenhet i huset. Rantanen säger att det är speciellt positivt att tidtabellen gick att anpassas flexibelt – såhär blev det inga störningar eller avbrott i barnfamiljens vardag.

Nu har jordvärmesystemet varit i bruk i en dryg månad. Varmvatten räcker gott och väl till familjens alla fem medlemmars alla behov och rumstemperaturen kan utan problem höjas till 23 grader. Den installerade pumpen är en splitterny modell – Thermia Calibra 12 – och det har varit ett nöje att följa upp pumpens statistik via mobilapplikationen. Genom applikationen kan man enkelt t.ex aktivera boost-funktionen, om systern med familj kommer på besök och varmvattenbehovet plötsligt skulle öka.

Den mest märkbara skillnaden har varit bostadens tystnad: det är numera absolut knäpptyst i hemskötselrummet. “Enhetens bullernivå är åtminstone en detalj som intresserar mig själv. Jag tror att det även intresserar andra”, säger Rantanen.

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-30.9.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.