Skärgårdens utmaningar i jordvärmeinstallation

När Mats Bergmans 40 år gamla oljepanna i barndomshemmet på Utö började säga upp kontraktet, var det dags att se över värmesystemet. Oljeleveranserna till Utö med specialtransport var jobbiga, likaså att få ut service för oljepumpen och inspektion av oljecisternen. Dessutom var Bergman intresserad av förnybar energi.

Enligt Bergman skulle vindmöllor förstöra skärgårdslandskapet, och därför blev hans val jordvärme. Utö är i sig en lämplig plats för jordvärme, då ön har kommunalt vattenledningsnätverk. De bebodda öarna brukar oftast redan ha borrbrunnar, och vid nya borrningar behöver man räkna ut skyddsavstånden till dessa väldigt noggrant. På Utö finns det dock inte egentligen några brunnar, och således inga restriktioner, säger Jimmy Kronberg från Skärgårdens Brunnsborrning.

Själva jobbet skiljde sig inte så mycket från ett jobb på fastlandet, men logistiken och förberedelserna behövde man planera väldigt utförligt. Då det är en fem timmar lång sjöresa till objektet vill man inte åka tillbaka till fastlandet mitt i projektet för att hämta glömda verktyg eller tätningar.

Tillsammans med Mats Bergman planerade vi projektets alla arbetsmoment och försäkrade oss flera gånger om vad allt som behövs. Allt gick enligt plan, och projektet var färdigt på en vecka. De första två dagarna skötte ett specialföretag om asbestsaneringen inomhus, medan Skärgårdens Brunnsborrnings borrare jobbade ute. De två följande dagarna var det jordvärmemontörernas tur, och den sista dagen fick den lokala elektrikern färdigställt sin del.

Bergman bor på Åland, men spenderar tid på Utö året runt. Husets värmebrunn borrades till ett djup på 170 meter, och man installerade en 8 kW värmepump. På grund av utskärens kyla är brunnen något djupare än vad den vore på fastlandet.

Finlands sydligaste jordvärmebrunn på Utö

Liknande uppdrag som att installera jordvärme också på öar i utskären har blivit vanligare. Detta sker då med att fritidsfolket vistas allt längre tid i sina fritidshus, men även fast bosatta har visat intresse, säger Kronberg. Utöver att det är ett ekonomiskt uppvärmningssätt, uppskattar stugägarna det att man kan ställa temperaturen via internet. Då väntar alltid en varm stuga på semesterfirarna.

På Bergmans gård finns nu alltså Finlands sydligaste jordvärmebrunn, men Jimmy Kronberg säger att rekordet kan slås. Det finns inte fast bosatta på Utös södra sida, men nu var vi i öns centrum. Så lite söderut kan man ännu komma, skrattar Kronberg.

Enorma inbesparingar

Efter ett års erfarenhet av jordvärme, kan Bergman konstatera att han gjort enorma inbesparingar. Efter att det första året hade gått, tog han upp elmätarställningen som visade 3020,8 kWh. “Med 3020 kWh för ett års förbrukning 09/2013 – 09/2014 och priset 0,09 euro/ kWh ger detta en totalkostnad på ca 271,90 euro för ett helt år, dvs ca 23 euro per månad. Då har jag haft ca +14 grader grundvärme i 127 kvadratmeter bostadsyta och varmvattnet på hela tiden. Visserligen var vintern ovanligt mild, men även med ett påslag i elförbrukningen på t.ex 20% pga. köld, blir inbesparingen enorm jämfört med olja. Med dagens oljepris på 1,0642 euro/liter (09/2014) och 1500 liters förbrukning skulle oljeräkningen i år ha blivit nästan 1600 euro”, berättar Bergman.

Bergman sparade alltså ca. 1300 euro, dvs drygt 80% av värmekostnaderna under det första året, efter övergången till jordvärme.

Se våra andra referenser nedan eller

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-30.9.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.