Förmånligt och bekymmersfritt boende

Ort: Övre S:t Marie, Åbo
Byggnad: Egnahemshus
Byggnadsår: 2010
Boyta: 198 m2
Personer i hushållet: Två vuxna, två barn
Jordvärmepumpen installerad: 2010
Typ av värmepump: Thermia Diplomat Duo Optimum 8
Elförbrukning per år: 11 000 kWh

lue lisää

Villa i Runsala bytte till jordvärme

Den ståtliga villan på ca. 300 kvadratmeter i Runsala är byggd under åren 1897-1899. Villan har haft många ägare under årens lopp och under de senaste årtiondena har den varit endast tidvis bebodd. Då den nuvarande ägaren köpte villan hösten 2007 visste han att han har framför sig ett ansenligt

lue lisää

3 viktiga orsaker ledde till valet av luft- / vattenvärmepump

Familjen Pyy har erfarit livet med luft- / vattenvärmepump i snart två år. Valet av uppvärmningssystem påverkades av familjens värderingar, ekonomiska aspekter samt deras framåtblick. Mika och Heli Pyy bor i det år 1958 byggda egnahemshuset, som är Helis barndomshem. Husets yta är ungefär 200 kvadratmeter, uppdelat i tre våningar.

lue lisää

Uppvärmningen i skick i andra bostaden med jordvärme

När man i väljer uppvärmningssystem i andra bostäder representerade av Rakennuspalvelu Heinonen & Heinonen Oy, görs valet med långsiktigt tänkande. Svaret är oftast jordvärme. Planering, övervakning och byggnation. Verksamheten sedan -83 och uppförandet av hundratals småhus har lett till att Rakennuspalvelu Heinonen & Heinonen Oy erbjuder en uttömmande repertoar tjänster

lue lisää

Orsaken till bytet till jordvärme fanns nära: naturen omkring oss

När den gamla oljepannan hade kommit till vägens slut var det dags att överväga hemmets energilösningar. Hur skulle man minska på uppvärmningskostnader för en stor familj? Och hur skulle man uppnå hållbara och ekologiska lösningar? Till Janne och Anna Rauhansuus egnahemshus i Pöytis valdes jordvärme, som minskar hemmets kolfotspår. Längs

lue lisää