Uppvärmningen i skick i andra bostaden med jordvärme

När man i väljer uppvärmningssystem i andra bostäder representerade av Rakennuspalvelu Heinonen & Heinonen Oy, görs valet med långsiktigt tänkande. Svaret är oftast jordvärme.

Planering, övervakning och byggnation. Verksamheten sedan -83 och uppförandet av hundratals småhus har lett till att Rakennuspalvelu Heinonen & Heinonen Oy erbjuder en uttömmande repertoar tjänster för husbyggare.

Stugobjektens mängd varierar varje år, men en sak har de gemensamt: istället för att tala om en stuga är det bättre att tala om en andra bostad. Istället för sporadiska semestervistelser är tanken att man spenderar mycket tid i de här bostäderna. Därmed önskas ofta en kvalitativ utrustningsnivå som är jämförbar med hemmets.

“När folk vill göra en bättre plats för sig stiger även nivån på kraven”, berättar Tapani Heinonen. Utrustning och en given kvalitetsnivå anses då vara värt att satsa på. “När man börjar satsa med stora investeringar vill man givetvis att allting fungerar och håller.”

Jordvärmesystem blir alltmer vanliga på stugor och andra bostäder. Speciellt i nybyggen är det smart att tidigt i planeringsskedet fundera på vilket uppvärmningssystem lämpar sig för byggnaden. “Golvvärme är oftast given. När man diskuterar om hur värmen produceras spelar priset alltid en roll”, upplyser Heinonen om planeringsarbetet.

“Det är klart att jordvärme är en stor investering. Men människor som väljer jordvärme tänker ofta långsiktigt: de är redo att investera om de vet att pengarna kommer tillbaka.”

En annan orsak till att man väljer jordvärme i andra bostaden är systemets enkelhet och driftsäkerhet. En ekologisk lösning är också smart när man beaktar det stigande elektricitetspriset.

BRA PLANERAT ÄR SMART GJORT

Byggnadstjänstens uppdrag är att representera beställaren och se till att alla beslut görs enligt beställarens intresse. Först planerar man vad man vill utfärda, sedan påbörjas anbudsförfarandet.

Enligt Heinonen är offerterna ofta överraskande nära varandra. Heinonen & Heinonen lät nyligen bygga stugobjekt i Rimito och Korpo, och då hittades synergin med Skärgårdens Brunnsborrning. Man har ofta vänt sig till Skärgårdens Brunnsborrning tack vare den heltäckande servicen.

När man funderar på offerter är det mycket viktigt att ta reda på vem som sköter om de så kallade gränssnitten. När en leverantör monterar golvvärme och en annan monterar boilern, blir det ofta en öppen fråga om ansvaret för sammankopplingarna. Dessa händelser är också ofta bidragande faktorer till överraskande prishöjningar.

“Det är enklare när helheten kommer från en leverantör. Det här leder ofta till att helhetspriset sjunker”, tänker Heinonen.

Heinonens erfarenhet med Skärgårdens Brunnsborrning har varit bra och positiv. “Proffsigheten som skiner igenom allt jobb, det är något jag gillar”, kommenterar Heinonen och fortsätter: “Det är trevligt när man vet vem som kommer till byggplatsen, och när de kommer. Man vet allt i god tid och borraren dyker inte bara upp mitt i allt.”

KOM DU IHÅG KYLNINGEN?

Heinonen har märkt att en aspekt ofta glöms: nedkylningen av fastigheten. När klimatet blir varmare och bostädernas fönsterareal växer blir nedkylningssystemet plötsligt mycket viktigt. I all enkelhet handlar det om att byggnaderna börjar bli så pass varma och täta att man är tvungen att ha nedkylning.

Med jordvärmesystem kan man smidigt också producera jordkyla, och man kunde nästan säga att det är gratis. “Jordkyla är en extremt viktig aspekt i jordvärmesystem. Det är väldigt lätt att genomföra. På det här sättet får man mer effekt ur systemet.”, tipsar Heinonen.

VAD LÖNAR DET SIG ATT BEAKTA I PLANERINGSSKEDET AV ETT NYBYGGE?

Heinonen ger följande tips till byggherren: det första året är alltid byggnadens probersten. Under den tiden kan det framkomma utmaningar som har med inställningar och bruksanvisningar att göra. Därför är det viktigt att tänka långsiktigt, och det är även viktigt att ta reda på om leverantören erbjuder enkel service.

Det viktigaste tipset är ytterst enkelt: ta hjälp av proffsen. Proffsen hjälper till redan innan man ens köpt tomten, för man kan vända sig till dem med frågor i alla situationer.

“Först är det riktigt bra att tänka på vad man vill ha, och hur. Välj pålitliga samarbetspartners för utförandet. Se till att beakta ordentliga tekniska utrymmen redan i planeringsskedet. Ordna servicen proaktivt”, tipsar Heinonen.

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-30.9.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.