Värme och vatten från berg på Nagu Berghamn

Jari Ovaska, docent i kirurgi, har rört sig i skärgården i mer än 25 år. I något skede väcktes tankar om att bygga ett året runt -hus i någonstans i skärgården. Som ett första steg köpte han år 1997 en tomt i Nagu Berghamn. Platsen heter Klovan.

De första skisserna till ett hus, som skulle passa in i den unika skärgårdsmiljön, började gestalta sig år 2003. Byggnadsprojektets planering började år 2005 och innefattande bland annat byggnadslov, planering och ritningar. Själva byggandet började år 2006 och färdigställdes år 2008.

Att välja jordvärme som uppvärmningsmetod var nog i tankarna från första början. ”Jag har kompisar i Sverige, som har haft jordvärme sedan länge, och de rekommenderade”, säger Jari. Viktiga kriterier i valet var också miljövänlighet och ekonomin i långa loppet.

Jordvärmen har motsvarat förväntningarna och Jari Ovaska är nöjd med valet.

Skärgårdens Brunnsborrning har skött det bra, både beträffande jordvärmesystemet och vattenbrunnen.

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-31.12.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.