Villa i Runsala bytte till jordvärme

Den ståtliga villan på ca. 300 kvadratmeter i Runsala är byggd under åren 1897-1899. Villan har haft många ägare under årens lopp och under de senaste årtiondena har den varit endast tidvis bebodd. Då den nuvarande ägaren köpte villan hösten 2007 visste han att han har framför sig ett ansenligt reparationsarbete. Under årens lopp hade det ackumulerats en hel del reparationsunderskott. Före man började med reparationsarbetet gjordes ett grundligt planeringsarbete med hjälp av experter. Avsikten var att säkerställa att husets ålder och stämning bevaras i reparationen, men att man samtidigt utnyttjar de senaste inom husbyggnadsteknik.

Uppvärmningssystemet i centrum

Ett av de viktigaste besluten gällde valet av uppvärmningssystem. Husets uppvärmning hade hittills skötts med vedeldade plåtunar. Den nya ägaren använde mycket tid att jämföra olika uppvärmningssystem, och anlitade flere rådgivare och dessutom talade han med många bekanta som varit i motsvarande situation under de senaste åren. Ägaren hade som utgångsläge att det valda uppvärmningssystemet skall ha låg energikonsumtion, att det är pålitligt och att det stöder hållbar utveckling. På basis av dessa kriterier steg jordvärmen fram som det överlägsna alternativet. Dessutom önskade man ha möjligheten att i ett senare skede utnyttja solvärme i kombination med jordvärmen.

På basis av detta tog man kontakt med Urpo Lehtimäki från Turunmaan Lämpötalo och Jimmy Kronberg från Skärgårdens Brunnsborrning, som då hade erfarenhet från närmare 700 jordvärmeprojekt och de har dessutom omfattande erfarenhet av solvärmens kombinerande med jordvärme.

Själva reparationsarbetet framskred och blev färdig enligt den uppgjorda planen, och huset blev klart för inflytt våren 2010. Ägaren föredrog först att testa jordvärmesystemets effektivitet utan att koppla det med solvärmesystemet.

Jordvärmesystemet har överträffat alla förväntningar. Systemet startades och sedan dess har det snurrat på utan avbrott eller problem. Vad kan man mera begära? Ett problemfritt värmesystem, som garanterat är ekonomiskt.

Då man snart kopplar in solvärmesystemet har man ett ytterst energisnålt uppvärmningssystem.

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-30.9.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.