SERVICE FÖR UPPVÄRMNINGSSYSTEM

För oss är det viktigt att våra lösningar alltid fungerar felfritt. Regelbunden service förlänger enhetens livslängd och garanterar en bekymmerslös vardag.

Icke brådskande underhålls- och avbrottssituationer

Du kan enkelt beställa underhåll genom formuläret nedan, eller genom att ringa vårt kontor på 0400 605113.

Servicejour 24/7

1,42 € / min

Vår jour svarar i brådskande problemärenden dygnet runt varje dag på året.

Se bruksanvisningsvideon för värmepumpar!

Serviceavtal

Serviceavtal – Thermia värmepumpar

Våra specialister sköter kundernas värmesystem med erfarenhet, som vi har fått genom alla projekt under de många åren inom branschen.

Vi kommer till dig för att säkerställa att systemet fungerar så effektivt och energisnålt som möjligt.

Den årliga granskningen innehåller följande åtgärder:

– Granskning av värmepumpens använda timmar samt jämförelse
– Rengöring av kollektorkretsens smutssikt
– Rengöring av värmesystemets sikt
– Granskning och justering av värmesystemets tryck
– Granskning av förtrycket i tryckkärlen
– Granskning av kollektorkretsens vätskenivå eller granskning av trycket och vid behov vätskepåfyllnad (max 10 l)
– Granskning av säkerhetsventilen
– Granskning av cirkulationspumpens funktion
– Granskning av värmepumpens inställningar samt optimering av systemet
– Uppskattning av energiförbrukningen
– Allmän bedömning av skicket på värmepumpen och dess kopplingar samt med ögonmått granska läckage
– Läckagekontroll av kompressorkretsen
– Granskning av kompressorkretsen genom skärmen (ifall det finns skärm)
– Kunden tilldelas en granskningsrapport

Första årets service/optimering utförs då serviceavtalet tecknas. Arbetet berättigar till hushållsavdrag i beskattningen.

Serviceavtalet är i kraft tillsvidare ett år i gången (faktureringsperiod). Serviceavtalet omfattar (1) ett besök per år till priset: 165 € + kilometerersättning 2,00 €/km. Fakturering sker efter besöket.

Serviceavgifter

Serviceavgifter

Minimifakturering 2 timmar

För arbeten som inte täcks av garantin eller årsserviceavtalet:

Servicearbete 80 € / påbörjad timme

Kylmonteringsarbete 95 € / påbörjad timme

Elarbete 80 € / påbörjad timme

Kilometerersättning 0,90 € / km

Båttransport 16 € / sjömil

Jouravgifter

Larmtillägg 150 € / avgång

Larmtillägg (helgdagar och lördagar) 200 € / avgång

Larmtimmar 100 € / påbörjad timme

Kilometerersättning 0,90 € / km (startpunkt Gropasvägen 131, Kirjala)

Observera att tilläggskostnader från larmarbete sällan hör till tillverkarens garantivillkor. Om din värmepump kan användas med tilläggsmotstånd i nödsituationer så riktas larmarbetets tilläggskostnader till den som beställt arbetet. Utanför uppvärmningsperioden riktas larmarbetets tilläggskostnader alltid till den som beställt arbetet.

Normala underhållsarbeten bör beställas via vårt kontor per email eller telefon.

Beställ service

Lämna ett meddelande nedan så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Du kan också beställa service genom att ringa vårt kontor på 0400 605113.

I brådskande ärenden, ring vår servicejour på 0600 16808 (1,42 € / min)!

FÖLJ OSS

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!