Fastigheters moderna energilösningar

Betydande besparingar både för nybyggen och saneringsobjekt

Jordvärme lämpar sig utmärkt för stora fastigheter. Systemet kan smidigt integreras med andra uppvärmningssystem, som t.ex fjärrvärme eller frånluftens värmeåtervinningssystem. Utöver detta kan verkningsgraden höjas ännu mer med till exempel solpaneler, genom vilka man kan sänka driftkostnaderna ännu lägre.

Uppvärmnings- och nedkylningssystem som håller årtionden med jordvärme

Valet av uppvärmningssystem i nybyggen har en stor påverkan på framtida kostnader. Vår princip är att våra system ska vara hållbara, lämpliga för objektet och tjänstgöra i årtionden. Vi dimensionerar alltid våra system och anläggningar så att energins täckningsgrad är minst 95 %. Med hjälp av ett effektivt system hålls driftkostnaderna låga långt in i framtiden.

I samma system kan även installeras jordkyla och frånluftens värmeåtervinningssystem, med hjälp av vilka fastighetens uppvärmning och nedkylning sköts väldigt kostnadseffektivt. Med solpaneler kan man producera driftelektricitet för systemet, och då kan man i bästa fall sköta uppvärmningsbehoven helt självförsörjt.

Vi skräddarsyr alltid våra system för varje objekt. Kontakta oss när du behöver ett genuint modernt uppvärmningssystem för din fastighet, vare sig det är fråga om ett radhus, höghus, kontorsbyggnad, butikslokal eller industribyggnad.

Modernisering av uppvärmningssystem i saneringsobjekt

Fastighetens energisanering är ett utmärkt sätt att långsiktigt dra ner på uppvärmningskostnader och höja fastighetens värde samt energieffektivitet. Jordvärme och värmeåtervinning av frånluft är båda goda val, och man kan dessutom kombinera dem med varandra. Båda lämpar sig även för integrering med till exempel fjärrvärme.

Det är dock viktigt att notera att det krävs ett vattenburet värmedistributionsnätverk. Även tomtens egenskaper påverkar borrningsmöjligheter, så våra experter kartlägger och planerar den bästa lösningen med hög energitäckningsgrad för din fastighet. Lösningen kan vara ett hybridsystem, dvs. en kombination av jordvärme och frånluftens värmeåtervinning, samt i vissa fall fjärrvärme.

Ta kontakt med oss när du behöver ett hållbart, modernt och kostnadseffektivt energisystem till ditt saneringsobjekt!

Frånluftens värmeåtervinning

I fastigheters frånluft finns en resurs som det lönar sig att utnyttja. Med frånluften förs en stor del av byggnadens uppvärmningsenergi ut. Genom att återvinna den här värmen och köra in den tillbaka i värmedistribueringsnätverkat kan man göra stora besparingar i uppvärmningskostnaderna.

Frånluftens värmeåtervinning är en lönsam investering, och den kan enkelt kombineras med jordvärme- och fjärrvärmesystem. Speciellt i de situationer när man på tomten inte kan borra en tillräcklig mängd bärmebrunnar, kan energibehovet uppfyllas med hjälp av frånluftens värmeåtervinning.

Fastigheter som producerar mycket värme, som till exempel bagerier och produktionslokaler, är utmärkta användningsområden för frånluftens värmeåtervinning. Med systemet stiger verkningsgraden, och istället för att värma upp uteluften värmer man upp fastigheten.

Fastighetens uppvärmningssystem är en investering i framtiden

Vi på Skärgårdens Brunnsborrning har alltid haft blicken i framtiden. Vi levererade vårt första jordvärmesystem år 1994 och vi vill alltid representera framtidens lösningar, för våra kunders och omgivningens bästa.

Från oss får du alltid en framtidssäker lösning till din fastighet. Vi fokuserar mycket på att lära oss nytt, så att vi imorgon ska kunna erbjuda dig den bästa möjliga energilösningen, som ger dig långsiktiga besparingar, energieffektivitet och mervärde.

Kontakta oss, så hittar vi den rätta energilösningen för just din fastighet.

SÅ FORTLÖPER PROJEKTET

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

1. Kontakt

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt och diskuterar dina behov.

2. Kartläggning och planering

Vi besöker fastigheten och kartlägger behoven.

3. Offert och kontrakt

Vi skräddarsyr offerten enligt dina behov.

4. Tidtabell och åtgärdstillstånd

Vi planerar projektets tidtabell. Innan arbetet påbörjas ansöks åtgärdstillstånd.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

5. Utförande

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta. Vi gör borrningsarbetet och kollektor- samt enhetsinstallationerna.

6. Ibruktagande

Vi gör möjliga justeringar och undervisar dig i enhetens användning. Vi hjälper även med frågor gällande service och erbjuder även ett bekymmersfritt serviceavtal.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

7. Besparingar

Du kan slappna av – besparingarna börjar genast.

8. Livskraftig miljö

Du har gjort ett ansvarsfullt val. Miljön tackar och mår bra.

Lämna ett meddelande nedan så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Du kan också kontakta oss per telefon eller email.

FÖLJ OSS

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!