Luft- / vattenlösningar – spara pengar genom att spara på naturen

Den miljövänliga luft- / vattenlösningen

Uppvärmning, nedkylning samt varmt vatten på ett enkelt sätt – Luft- / vattenvärmepumpen är en smidig och bekymmerfri lösning för hemmets uppvärmningssystem.

De årliga storskaliga besparingarna i uppvärmningskostnaderna är den största fördelen med luft- / vattenvärmepumpen. Luft- / vattenvärmepumpen är även ett naturvänligt alternativ, den samlar energi från uteluften som solen värmt upp – på ett miljövänligt sätt.

Hur fungerar luft- / vattenlösningar i praktiken?

Funktionsprincipen för luft- / vattenlösningar är väldigt enkel: inuti och utanför huset installeras enheter, som helst är belägna nära varandra för att minimera effektsvinn. Utomhusenheten samlar solenergi som lagrats i uteluften. Luften värmer upp kylningsmedlet i utomhusenheten, varefter inomhusenheten distribuerar värmen jämnt i husets uppvärmningssystem.

Värmen som lagras i uteluften kan utnyttjas även när temperaturen når -25 °C. På kallare dagar än så hjälper elmotståndet till med uppvärmningen. Vi dimensionerar alltid luft- / vattenvärmepumpen enligt fastigheten för att se till att energiförbrukningen minimeras och att du får ut all nytta.

För vem passar luft- / vattenvärmepumpen?

Luft- / vattenvärmepumpen är en lämplig lösning för dig när omständigheterna är svåra och du vill undvika borrnings- och grävarbete. Det är alltså en enklare och något billigare lösning, om än den inte medför lika stora besparingar i energikostnaderna. I omgivningar känsliga för oljud kan utomhusenhetens driftljud anses obehagligt.

Luft- / vattenvärmepumpens fördelar

  • Små kostnader och stora besparingar
  • Möjliggör ekologiskt utnyttjande av uteluftens energi
  • Erbjuder även nedkylning på varmare dagar
  • Producerar varmt vatten
  • Stabil och lättskött uppvärmningslösning
  • Sparar både vatten och främjar miljön
  • Enkel och snabb installation även vintertid
  • Besparingar genast från dag ett
  • Kräver inte borrnings- eller grävarbete

Be om en preliminär offert genom att fylla i formuläret nedan!

Genom att skicka formuläret binder du dig inte till något.

Du kan även ringa Jimmy på 040 547 8629 eller Martin på 040 557 5043.

Se bruksanvisningsvideon för värmepumpar!

SÅ FORTLÖPER PROJEKTET

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

1. Kontakt

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt och diskuterar dina behov.

2. Kartläggning och planering

Vi besöker fastigheten och kartlägger behoven.

3. Offert och kontrakt

Vi skräddarsyr offerten enligt dina behov.

4. Tidtabell och åtgärdstillstånd

Vi planerar projektets tidtabell. Innan arbetet påbörjas ansöks åtgärdstillstånd.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

5. Utförande

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta. Vi gör borrningsarbetet och kollektor- samt enhetsinstallationerna.

6. Ibruktagande

Vi gör möjliga justeringar och undervisar dig i enhetens användning. Vi hjälper även med frågor gällande service och erbjuder även ett bekymmersfritt serviceavtal.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

7. Besparingar

Du kan slappna av – besparingarna börjar genast.

8. Livskraftig miljö

Du har gjort ett ansvarsfullt val. Miljön tackar och mår bra.

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!