Jordvärme – naturens egen ren energi

Ekologisk uppvärmnings- och nedkylningslösning

Geoenergi, med andra ord jordvärme är ren och lokalproducerad energi direkt från naturen. Solens energi lagras i jordmånen och berggrunden, varifrån energin kan utvinnas med förnybara och moderna metoder. Värmepumpar samlar den lagrade energin kostnadseffektivt både för uppvärmning och nedkylning året runt.

Jordvärmens fördelar

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

Sparsam och förutsägbar – Energikostnaderna kan enkelt uppskattas och besparingarna börjar genast. Fastigheten ökar även i värde.

Naturens eget alternativ – minskar på koldioxidavtrycket, ren energi är ett ansvarsfullt val.

Bekymmerslös och flexibel – Värmepumpen är lättskött och jordvärme kan flexibelt kopplas till andra värmekällör, till exempel solenergi.

Lokalt – Geoenergi produceras självförsörjt i närområdets berggrund, jordmån, grundvatten eller frånluft.

Mångsidigt utnyttjande av jordvärme i olika fastigheter

Hushåll

Jordvärme är ett grönt och självförsörjande val för hemmets uppvärmning, som passar lika bra för nybyggen som för saneringsobjekt. Jordvärme lämpar sig till alla egnahemshus där borrning eller installation i jordmånen är möjligt. I saneringsobjekt är det väldigt praktiskt att övergå till jordvärme där hus med vattenburna uppvärmningssystem. Även direkt eluppvärmning (elektriska element) kan bytas till vattenburet.

Med geoenergi minskar uppvärningskostnaderna för ditt hem och du producerar ren energi på ett miljövänligt sätt året om. Ditt hushåll är inte beroende av el- eller oljepriser, och du kan njuta av en problemfri vardag.

Fastigheter

Jordvärmens fördelar blir alltmer betydande när fastighetens storlek och därmed energibehovet stiger. Geoenergi möjliggör kostnadseffektiv och funktionssäkra lösningar för rad- och höghus samt större fastigheter, samtidigt som koldioxidavtrycket minskar. En väldig nytta med geoenergi är att den även möjliggör nedkylning av fastigheten.

Energikostnadernas förutsägbarhet, ansvarsfullhet och oberoendet av el- och oljepris är oftast de största skälen för att välja geoenergi för fastighetens energilösning.

Fastighetsvärmepumpar speciellt avsedda för stora fastigheter producerar värme, varmt vatten och nedkylning för hela fastigheten. I jordvärmelösningar för höghus är det möjligt att ta vara på frånluften, vilket minskar fastighetens energikostnader ännu mer.

Värmepumpssystem är flexibla lösningar som kan kombineras med andra värmekällor, till exempel fjärrvärme.

Be om en preliminär offert genom att fylla i formuläret nedan!

Genom att skicka formuläret binder du dig inte till något.

Du kan även ringa Jimmy på 040 547 8629 eller Martin på 040 557 5043.

Se bruksanvisningsvideon för värmepumpar!

PÅVERKA MED DINA VAL

Fastigheters energilösningar har långsiktiga verkningar – du kan vara en del av en bättre morgondag. Våra energilösningar utnyttjar naturens egna förnybara energi. 

Till exempel de årliga besparingarna på naturen, när ett 120 m² egnahemshus övergår från elvärme till jordvärme:

CO2-UTSLÄPPEN MINSKAR ÅRLIGEN

3308 kg

Detta utsläpp motsvarar:

164 st Åbo-Helsingfors bilresor

23 st Helsingfors-London flygresor

1521 st taxiresor på 15 km

SÅ FORTLÖPER PROJEKTET

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

1. Kontakt

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt och diskuterar dina behov.

2. Kartläggning och planering

Vi besöker fastigheten och kartlägger behoven.

3. Offert och kontrakt

Vi skräddarsyr offerten enligt dina behov.

4. Tidtabell och åtgärdstillstånd

Vi planerar projektets tidtabell. Innan arbetet påbörjas ansöks åtgärdstillstånd.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

5. Utförande

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta. Vi gör borrningsarbetet och kollektor- samt enhetsinstallationerna.

6. Ibruktagande

Vi gör möjliga justeringar och undervisar dig i enhetens användning. Vi hjälper även med frågor gällande service och erbjuder även ett bekymmersfritt serviceavtal.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

7. Besparingar

Du kan slappna av – besparingarna börjar genast.

8. Livskraftig miljö

Du har gjort ett ansvarsfullt val. Miljön tackar och mår bra.

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!