EKOLOGISKA ENERGILÖSNINGAR OCH BORRNINGSARBETEN – FÖR HUSHÅLL OCH FASTIGHETER

Vi tror på att framtidens hållbara lösningar är bekymmerslösa både för individen och omgivningen. Vi på Skärgårdens Brunnsborrning har en stadig yrkeskännedom och lång erfarenhet av ekologiska energilösningar som är sparsamma och främjar miljön.

Vår inställning till arbetet börjar med problemfri betjäning. Utförligt planeringsarbete, högklassig utrustning och vår yrkesskickliga personal garanterar kvalitén. Vi hanterar hela installationen från planering till utförande och vidare till service och reparationer.

Vi levererar våra lösningar skräddarsydda enligt fastighetens behov – både för hushåll och större fastigheter.

EKOLOGISKA ENERGILÖSNINGAR

Vi planerar varje fastighets energilösning enligt dess energiförbrukning och behov. Vi väljer den bästa pumplösningen för dig: jordvärmepump eller fastighetsvärmepump. Korrekt mätning och dimensionering är utomordentligt viktigt för att maximera energibrunnens effekt och nytta. Praktiskt taget producerar en korrekt dimensionerad energibrunn energi för evigt.

PÅVERKA MED DINA VAL

Fastigheters energilösningar har långsiktiga verkningar – du kan vara en del av en bättre morgondag. Våra energilösningar utnyttjar naturens egna förnybara energi. 

Till exempel de årliga besparingarna på naturen, när ett 120 m² egnahemshus övergår från elvärme till jordvärme:

CO2-UTSLÄPPEN MINSKAR ÅRLIGEN

3308 kg

Detta utsläpp motsvarar:

164 st Åbo-Helsingfors bilresor

23 st Helsingfors-London flygresor

1521 st taxiresor på 15 km

Jordvärme

Geoenergi, med andra ord jordvärme är ren och lokalproducerad energi direkt från naturen. Solens energi lagras i jordmånen och berggrunden, varifrån energin kan utvinnas med förnybara och moderna metoder. Värmepumpar samlar den lagrade energin kostnadseffektivt både för uppvärmning och nedkylning året runt.

luft- / vattenlösningar

Uppvärmning, nedkylning samt varmt vatten på ett enkelt sätt – Luft- / vattenvärmepumpen är en smidig och bekymmerfri lösning för hemmets uppvärmningssystem. De årliga storskaliga besparingarna i uppvärmningskostnaderna är den största fördelen med luft- / vattenvärmepumpen. Luft- / vattenvärmepumpen är även ett naturvänligt alternativ, den samlar energi från uteluften som solen värmt upp – på ett miljövänligt sätt.

Fastigheters energilösningar

Jordvärmens fördelar blir alltmer betydande när fastighetens storlek och därmed energibehovet stiger. Geoenergi möjliggör kostnadseffektiv och funktionssäkra lösningar för rad- och höghus samt större fastigheter, samtidigt som koldioxidavtrycket minskar. En väldig nytta med geoenergi är att den även möjliggör nedkylning av fastigheten.

Borrningstjänster

Vattenbrunnar

Moderna vattenbrunnslösningar garanterar rinnande vatten och sötvatten även i krävande omständigheter – också på öar. Vi installerar, automatiserar och underhåller brunnar skräddarsydda för din fastighet. Vår långa historia i skärgården garanterar en stark yrkeskunnighet i borrningsarbete var som helst.

Porapaalutus ja vaakaporaus Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

Borrpålning

Borrpålning är ett snabbt, smidigt och säkert alternativ för en byggnads grund. En hållbar och välskapad grund genom borrpålning hjälper dig även undvika gräv- och jordschaktningsarbete samt sättningsskador.

SÅ FORTLÖPER PROJEKTET

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

1. Kontakt

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt och diskuterar dina behov.

2. Kartläggning och planering

Vi besöker fastigheten och kartlägger behoven.

3. Offert och kontrakt

Vi skräddarsyr offerten enligt dina behov.

4. Tidtabell och åtgärdstillstånd

Vi planerar projektets tidtabell. Innan arbetet påbörjas ansöks åtgärdstillstånd.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

5. Utförande

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta. Vi gör borrningsarbetet och kollektor- samt enhetsinstallationerna.

6. Ibruktagande

Vi gör möjliga justeringar och undervisar dig i enhetens användning. Vi hjälper även med frågor gällande service och erbjuder även ett bekymmersfritt serviceavtal.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

7. Besparingar

Du kan slappna av – besparingarna börjar genast.

8. Livskraftig miljö

Du har gjort ett ansvarsfullt val. Miljön tackar och mår bra.

Lämna ett meddelande nedan så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Du kan också kontakta oss per telefon eller email.

FÖLJ OSS

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!