EKOLOGISKA ENERGILÖSNINGAR OCH BORRNINGSARBETEN – FÖR HUSHÅLL OCH FASTIGHETER

Vi tror på att framtidens hållbara lösningar är bekymmerslösa både för individen och omgivningen. Vi på Skärgårdens Brunnsborrning har en stadig yrkeskännedom och lång erfarenhet av ekologiska energilösningar som är sparsamma och främjar miljön.

Vår inställning till arbetet börjar med problemfri betjäning. Utförligt planeringsarbete, högklassig utrustning och vår yrkesskickliga personal garanterar kvalitén. Vi hanterar hela installationen från planering till utförande och vidare till service och reparationer.

Vi levererar våra lösningar skräddarsydda enligt fastighetens behov – både för hushåll och större fastigheter.

PÅVERKA MED DINA VAL

Fastigheters energilösningar har långsiktiga verkningar – du kan vara en del av en bättre morgondag. Våra energilösningar utnyttjar naturens egna förnybara energi. 

Till exempel de årliga besparingarna på naturen, när ett 120 m² egnahemshus övergår från elvärme till jordvärme:

CO2-UTSLÄPPEN MINSKAR ÅRLIGEN

3308 kg

Detta utsläpp motsvarar:

164 st Åbo-Helsingfors bilresor

23 st Helsingfors-London flygresor

1521 st taxiresor på 15 km

EKOLOGISKA ENERGILÖSNINGAR

Geoenergi, med andra ord jordvärme är ren och lokalproducerad energi direkt från naturen. Solens energi lagras i jordmånen och berggrunden, varifrån energin kan utvinnas med förnybara och moderna metoder. Värmepumpar samlar den lagrade energin kostnadseffektivt både för uppvärmning och nedkylning året runt.

Vi planerar varje fastighets energilösning enligt dess energiförbrukning och behov. Vi väljer den bästa pumplösningen för dig: jordvärmepump, luft- / vattenpump eller fastighetsvärmepump. Korrekt mätning och dimensionering är utomordentligt viktigt för att maximera energibrunnens effekt och nytta. Praktiskt taget producerar en korrekt dimensionerad energibrunn energi för evigt. Vi genomför även luft- / vattenlösningar, om det verkar som det bästa alternativet för dig.

GEOENERGINS FÖRDELAR

 • Sparsam och förutsägbar – Energikostnaderna kan enkelt uppskattas och besparingarna börjar genast. Fastigheten ökar även i värde.
 • Naturens eget alternativ – minskar på koldioxidavtrycket, ren energi är ett ansvarsfullt val.
 • Bekymmerslös och flexibel – Värmepumpen är lättskött och jordvärme kan flexibelt kopplas till andra värmekällör, till exempel solenergi.
 • Lokalt – Geoenergi produceras självförsörjt i närområdets berggrund, jordmån, grundvatten eller avluft.

HUSHÅLL

Jordvärme är ett grönt och självförsörjande val för hemmets uppvärmning, som passar lika bra för nybyggen som för saneringsobjekt. Jordvärme lämpar sig till alla egnahemshus där borrning eller installation i jordmånen är möjligt. I saneringsobjekt är det väldigt praktiskt att övergå till jordvärme där hus med vattenburna uppvärmningssystem. Även direkt eluppvärmning (elektriska element) kan bytas till vattenburet.

Med geoenergi minskar uppvärningskostnaderna för ditt hem och du producerar ren energi på ett miljövänligt sätt året om. Ditt hushåll är inte beroende av el- eller oljepriser, och du kan njuta av en problemfri vardag.

FASTIGHETER

Jordvärmens fördelar blir alltmer betydande när fastighetens storlek och därmed energibehovet stiger. Geoenergi möjliggör kostnadseffektiv och funktionssäkra lösningar för rad- och höghus samt större fastigheter, samtidigt som koldioxidavtrycket minskar. En väldig nytta med geoenergi är att den även möjliggör nedkylning av fastigheten.

Energikostnadernas förutsägbarhet, ansvarsfullhet och oberoendet av el- och oljepris är oftast de största skälen för att välja geoenergi för fastighetens energilösning.

Fastighetsvärmepumpar speciellt avsedda för stora fastigheter producerar värme, varmt vatten och nedkylning för hela fastigheten. I jordvärmelösningar för höghus är det möjligt att ta vara på avluften, vilket minskar fastighetens energikostnader ännu mer.

Värmepumpssystem är flexibla lösningar som kan kombineras med andra värmekällor, till exempel fjärrvärme.

luft- / vattenlösningar

Uppvärmning, nedkylning samt varmt vatten på ett enkelt sätt – Luft- / vattenvärmepumpen är en smidig och bekymmerfri lösning för hemmets uppvärmningssystem. De årliga storskaliga besparingarna i uppvärmningskostnaderna är den största fördelen med luft- / vattenvärmepumpen. Luft- / vattenvärmepumpen är även ett naturvänligt alternativ, den samlar energi från uteluften som solen värmt upp – på ett miljövänligt sätt.

Funktionsprincipen är väldigt enkel: inuti och utanför huset installeras enheter, som helst är belägna nära varandra för att minimera effektsvinn. Utomhusenheten samlar solenergi som lagrats i uteluften. Luften värmer upp kylningsmedlet i utomhusenheten, varefter inomhusenheten distribuerar värmen jämnt i husets uppvärmningssystem.

Värmen som lagras i uteluften kan utnyttjas även när temperaturen når -25 °C. På kallare dagar än så hjälper elmotståndet till med uppvärmningen. Vi dimensionerar alltid luft- / vattenvärmepumpen enligt fastigheten för att se till att energiförbrukningen minimeras och att du får ut all nytta.

Luft- / vattenvärmepumpen är en lämplig lösning för dig när omständigheterna är svåra och du vill undvika borrnings- och grävarbete. Det är alltså en enklare och något billigare lösning, om än den inte medför lika stora besparingar i energikostnaderna. I omgivningar känsliga för oljud kan utomhusenhetens driftljud anses obehagligt.

Luft- / vattenvärmepumpens fördelar

 • Små kostnader och stora besparingar
 • Möjliggör ekologiskt utnyttjande av uteluftens energi
 • Erbjuder även nedkylning på varmare dagar
 • Producerar varmt vatten
 • Stabil och lättskött uppvärmningslösning
 • Sparar både vatten och främjar miljön
 • Enkel och snabb installation även vintertid
 • Besparingar genast från dag ett
 • Kräver inte borrnings- eller grävarbete

VATTENBRUNNAR

Moderna vattenbrunnslösningar garanterar rinnande vatten och sötvatten även i krävande omständigheter – också på öar. Vi installerar, automatiserar och underhåller brunnar skräddarsydda för din fastighet. Vår långa historia i skärgården garanterar en stark yrkeskunnighet i borrningsarbete var som helst.

Utöver pumpinstallation gör vi även ytvattenisoleringar och förbättrar tillrinningen med hjälp av tryck. För varje brunn vi levererar mäter vi vattenmängden och rapporterar till dig.

Automatisk pumplösning

 • Modern, eldriven vattebrunnslösning
 • Automatiskt vattenintag
 • Alltid jämnt tryck
 • Smidig köldtålig lösning för t. ex småhusbruk året runt

Manuell sänkpump

 • Enkel och förmånlig lösning
 • Vi monterar en rostfri vattenpost med avbrytare
 • Den manuella sänkpumpen styrs med avbrytaren
 • I vattenposten kan du fästa till exempel en trädgårdsslang

Handstyrd vattenpump

 • Modern handstyrd vattenpump
 • Lätt att installera och använda
 • Lämpar sig för både borr- och gårdsbrunnar
Porapaalutus ja vaakaporaus Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

BORRPÅLNING

Borrpålning är ett snabbt, smidigt och säkert alternativ för en byggnads grund.

En hållbar och välskapad grund genom borrpålning hjälper dig även undvika gräv- och jordschaktningsarbete samt sättningsskador.

Välj hållbar och säker borrpålning för stugans, egnahemshusets, båtskjulets och bryggans grund. Vi utför både pålning och vågrät borrning med yrkeskunnighet och lång erfarenhet.

Pålningsarbetet går fort och byggnadsplatsen hålls ren. Pålarna borras ända ner i berget. Vi samarbetar nära med systerbolaget Skärgårdens Muddring, vilket möjliggör fullständiga strandbyggen ända från vågbrytaren till muddringen. Borrningsarbeten utförs även vintertid.

Borrpålningens fördelar
som husgrund:

 • Säker grund ända in i berget som inte medför sättningsskador
 • Snabbt och smidigt alternativ
 • Kräver inget grävarbete och därmed uppstår inga jordmassor
 • Det bästa alternativet i utmanande omständigheter, borrningsutrustningen ryms på trånga platser
 • Stadig och hållbar lösning
 • Ekonomiska fördelar

SÅ FORTLÖPER PROJEKTET

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

1. Kontakt

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt och diskuterar dina behov.

2. Kartläggning och planering

Vi besöker fastigheten och kartlägger behoven.

3. Offert och kontrakt

Vi skräddarsyr offerten enligt dina behov.

4. Tidtabell och åtgärdstillstånd

Vi planerar projektets tidtabell. Innan arbetet påbörjas ansöks åtgärdstillstånd.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

5. Utförande

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta. Vi gör borrningsarbetet och kollektor- samt enhetsinstallationerna.

6. Ibruktagande

Vi gör möjliga justeringar och undervisar dig i enhetens användning. Vi hjälper även med frågor gällande service och erbjuder även ett bekymmersfritt serviceavtal.

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

7. Besparingar

Du kan slappna av – besparingarna börjar genast.

8. Livskraftig miljö

Du har gjort ett ansvarsfullt val. Miljön tackar och mår bra.

TAG KONTAKT

Lämna ett meddelande nedan så tar vi kontakt så fort som möjligt.