Vattenbrunnar – bruksvatten från jorden och berggrunden

Lång erfarenhet av vattenbrunnsborrning

Moderna vattenbrunnslösningar garanterar rinnande vatten och sötvatten även i krävande omständigheter – också på öar. Vi installerar, automatiserar och underhåller brunnar skräddarsydda för din fastighet. Vår långa historia i skärgården garanterar en stark yrkeskunnighet i borrningsarbete var som helst.

Pumpalternativ för vattenbrunnslösningar

Det finns många olika pumpvarianter, vi hjälper dig välja den rätta just för ditt objekt.

Automatisk pumplösning

 • Modern, eldriven vattebrunnslösning
 • Automatiskt vattenintag
 • Alltid jämnt tryck
 • Smidig köldtålig lösning för t. ex småhusbruk året runt

Manuell sänkpump

 • Enkel och förmånlig lösning
 • Vi monterar en rostfri vattenpost med avbrytare
 • Den manuella sänkpumpen styrs med avbrytaren
 • I vattenposten kan du fästa till exempel en trädgårdsslang

Handstyrd vattenpump

 • Modern handstyrd vattenpump
 • Lätt att installera och använda
 • Lämpar sig för både borr- och gårdsbrunnar

Mätning och rapportering

Utöver pumpinstallation gör vi även ytvattenisoleringar och förbättrar tillrinningen med hjälp av tryck. För varje brunn vi levererar mäter vi vattenmängden och rapporterar till dig.

Service

Den allmänna rekommendationen är att man ska rengöra och underhålla borrbrunnen med 10–15 års mellanrum, eller genast om man märker avvikande lukter, färger eller smaker i vattnet.

Vi utför borrbrunnsservice smidigt med vår saneringsbil. Rörlinjen kopplas in i bilen, sedan töms, rengörs och decinficeras borrbrunnen med hjälp av tryckluft.

I standardförhållandet räcker det att vi får bilen inom 100 meter från borrbrunnen, men med hjälp av förlängningsslangar kan vi utföra rengöringen även från längre avstånd. Se till att meddela oss om avståndet till din borrbrunn är över 100 meter.

I samband med servicen kontrolleras vattenmängden och pumpsystemets samt trycktankens skick. Vi har med oss en mängd pumpar, och i samband med servicen erbjuder vi kostnadsfri installation av pumpar köpta från oss.

Efter servicen görs nödvändiga installationer och kontroller, så att borrbrunnen garanterat är skyddad på ett korrekt sätt.

Bekanta dig med service för borrbrunnar!

SÅ FORTLÖPER PROJEKTET

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

1. Kontakt

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt och diskuterar dina behov.

2. Planering och offert

Vi gör upp projektplanen och ger dig en offert.

3. Kontrakt och kartläggning

Kontraktet görs, och vi besöker objektet för att kartlägga en lämplig plats för borrningen.

4. Tidtabell

Vi planerar projektets tidtabell.

5. Borrning

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta. Borrningen genomförs oftast under en dag.

6. Eventuell vattentryckning

Om vattenmängden inte är tillräcklig, förbättrar vi tillrinningen med tryck.

7. Provpumpning

Funktionaliteten säkerställs, provpumpningstiden beror på objektet. Tiden varierar från några dagar till flera veckor.

8. Pumpens installation

När funktionaliteten är säkerställd görs slutgiltiga pumpinstallationer.

Lämna ett meddelande nedan så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Du kan också kontakta oss per telefon eller email.

FÖLJ OSS