Vattenbrunnar – bruksvatten från jorden och berggrunden

Lång erfarenhet av vattenbrunnsborrning

Moderna vattenbrunnslösningar garanterar rinnande vatten och sötvatten även i krävande omständigheter – också på öar. Vi installerar, automatiserar och underhåller brunnar skräddarsydda för din fastighet. Vår långa historia i skärgården garanterar en stark yrkeskunnighet i borrningsarbete var som helst.

Pumpalternativ för vattenbrunnslösningar

Det finns många olika pumpvarianter, vi hjälper dig välja den rätta just för ditt objekt.

Automatisk pumplösning

 • Modern, eldriven vattebrunnslösning
 • Automatiskt vattenintag
 • Alltid jämnt tryck
 • Smidig köldtålig lösning för t. ex småhusbruk året runt

Manuell sänkpump

 • Enkel och förmånlig lösning
 • Vi monterar en rostfri vattenpost med avbrytare
 • Den manuella sänkpumpen styrs med avbrytaren
 • I vattenposten kan du fästa till exempel en trädgårdsslang

Handstyrd vattenpump

 • Modern handstyrd vattenpump
 • Lätt att installera och använda
 • Lämpar sig för både borr- och gårdsbrunnar

De vanligaste problemen

 • Ytvattenisoleringen läcker
 • Brunnens överdel är dåligt skyddad
 • Det är något smådjur i brunnen
 • Väggen eller botten är slamtäckt
 • Lukt av svavelväte som orsakas av syrebrist
 • Pump eller annat föremål har fastnat i brunnen

Bra att ta reda på

 • Vilket årtionde är brunnen konstruerad?
 • Hurdan pump har brunnen?
 • Vad är brunnens diameter?
 • Vad är brunnens djup?
 • Har ytvattenisoleringsrör och skyddslock monterats?

Vi rekommenderar alltid att låta göra en vattenanalys av proffs, så vi kan säkerställa att rätt tvätt- och serviceåtgärder görs.

Mätning och rapportering

Utöver pumpinstallation gör vi även ytvattenisoleringar och förbättrar tillrinningen med hjälp av tryck. För varje brunn vi levererar mäter vi vattenmängden och rapporterar till dig.

Tvätt av borrbrunn

Den allmänna rekommendationen är att man ska rengöra och underhålla borrbrunnen med 10–15 års mellanrum, eller genast om man märker avvikande lukter, färger eller smaker i vattnet.

Vi sköter smidigt borrbrunnars service med vår tvättbil. Brunnen tvättas med högtryckstvätt med miljövänliga och biologiskt nedbrytbara kemikalier. Tvätten påverkar inte grundvattnets kvalitet eller vattenmängden.

I standardförhållandet räcker det att vi får bilen inom 100 meter från borrbrunnen, men med hjälp av förlängningsslangar kan vi utföra rengöringen även från längre avstånd. Se till att meddela oss om avståndet till din borrbrunn är över 100 meter.

I samband med servicen kontrolleras vattenmängden och pumpsystemets samt trycktankens skick. Vi har med oss en mängd pumpar, och i samband med servicen erbjuder vi kostnadsfri installation av pumpar köpta från oss.

Efter servicen görs nödvändiga installationer och kontroller, så att borrbrunnen garanterat är skyddad på ett korrekt sätt.

Bekanta dig med borrbrunnstvätt!

SÅ FORTLÖPER PROJEKTET

Ekologiset energiaratkaisut Varsinais-Suomessa Saariston Kaivonporaus

1. Kontakt

Skicka ett meddelande så tar vi kontakt och diskuterar dina behov.

2. Planering och offert

Vi gör upp projektplanen och ger dig en offert.

3. Kontrakt och kartläggning

Kontraktet görs, och vi besöker objektet för att kartlägga en lämplig plats för borrningen.

4. Tidtabell

Vi planerar projektets tidtabell.

5. Borrning

Vi kavlar upp ärmarna och börjar arbeta. Borrningen genomförs oftast under en dag.

6. Eventuell vattentryckning

Om vattenmängden inte är tillräcklig, förbättrar vi tillrinningen med tryck.

7. Provpumpning

Funktionaliteten säkerställs, provpumpningstiden beror på objektet. Tiden varierar från några dagar till flera veckor.

8. Pumpens installation

När funktionaliteten är säkerställd görs slutgiltiga pumpinstallationer.

Lämna ett meddelande nedan så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Du kan också kontakta oss per telefon eller email.

FÖLJ OSS