Orsaken till bytet till jordvärme fanns nära: naturen omkring oss

När den gamla oljepannan hade kommit till vägens slut var det dags att överväga hemmets energilösningar. Hur skulle man minska på uppvärmningskostnader för en stor familj? Och hur skulle man uppnå hållbara och ekologiska lösningar? Till Janne och Anna Rauhansuus egnahemshus i Pöytis valdes jordvärme, som minskar hemmets kolfotspår. Längs

lue lisää

Mässerbjudande
1.-29.2.2024

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.