Orsaken till bytet till jordvärme fanns nära: naturen omkring oss

När den gamla oljepannan hade kommit till vägens slut var det dags att överväga hemmets energilösningar. Hur skulle man minska på uppvärmningskostnader för en stor familj? Och hur skulle man uppnå hållbara och ekologiska lösningar? Till Janne och Anna Rauhansuus egnahemshus i Pöytis valdes jordvärme, som minskar hemmets kolfotspår.

Längs vägen syns inte mycket annat än åker och skog. Huvudvägen förgrenar sig till en sandväg som leder till en gård vid ett stort egnahemshus, där det finns cyklar och barnleksaker på terrassen. Här bor Janne och Anna Rauhansuu samt deras fyra barn och familjens au pair.

I sjumanna hushållet bykas det mycket och husets uppvärmningsbehov är stort. Ännu ett år sedan förbrukade familjen årligen 4 500 liter olja för uppvärmning. Det betyder en uppvärmningskostnad på ungefär 5 300 euro. Det är ett kännbart pris.

Janne Rauhansuu hade bara hört positiva saker om jordvärme från grannar och bekanta. Han utredde även andra energialternativ, men valde jordvärme som lösning för familjens hem. På så sätt får man värmen rent och lokalt från egen mark, och en rejäl minskning av uppvärmningskostnader, årligen cirka 4 000 euro. “Det var en rätt naturlig och enkel lösning,” beskriver Janne.

Möjligheten att spara såväl kostnader som natur

För familjen Rauhansuu är hemmets energilösningar värdering. Egnahemshuset omringas av familjens egen ekogård, som är en stor del av familjens vardag. Här driver familjen sitt företag Myssyfarmi, som säljer mössor tillverkade av ekologiskt ull från gårdens finullsfår, stickade av lokala gummor. Familjen vill genom gott exempel förmedla vidare tankesättet om att respektera omgivningen.

“När jag återvände till Finland efter att ha rest runt världen i 15 år som professionell vindsurfare, uppskattade jag vår natur på ett nytt sätt. Här tas naturen för givet, då den alltid funnits här. Vi har ändå väldigt unik natur omkring oss. Jag vill göra det jag kan för att bevara en livskraftig miljö och uppmana andra att göra detsamma”, säger Janne.

Flexibilitet och bekvämlighet som trumfkort

Enligt Janne är jordvärmens andra väldigt positiva egenskaper dess flexibilitet och dess möjligheter att kombinera geoenergi med andra energikällor, i deras fall solenergi.

Familjen valde Skärgårdens Brunnsborrning genom rekommendationer från bekanta. För husets energibehov borrades två energibrunnar, vilket gick snabbt och smidigt. “Jag märkte nästan inte ens av installationen, innan det plötsligt kom ordentligt med varmvatten från duschen. Så smidigt sköttes arbetet.”

Den positiva kundupplevelsen har förstärkts av problemfri servicetjänst och att Skärgårdens Brunnsborrning har alla tjänster under samma tak. Speciellt företagets egna maskiner är enligt Janne övertygande. “Att företaget har egna maskiner känns pålitligt och visar att de tar sitt arbete på allvar. Detta var avgörande i vårt beslutsfattande.”

Kontakta oss

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Kari-Pekka Kuusrainen

Energiexpert / projektledning

Fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 350 2075
kari-pekka.kuusrainen@kaivonporaus.com

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!