Auvaisbergs gård i S:t Karins bytte olja till jordvärme

Auvaisbergs gårds huvudbyggnad på 450 kvadratmeter, byggd av timmer år 1812 Herrgården ägs av tre syskon och är uppdelad i tre delar, vilket gör den lämplig både för permanent boende och som fritidsbostad under helgerna.

Herrgården placerar sig i energiberäkningar mellan ett egnahemshus och en industriell fastighet. Ägarna övervägde övergång från olja till jordvärme första gången år 2009, när Skärgårdens Brunnsborrning kom för att bedöma kostnaderna för processen. Då skulle investeringen ha betalat sig tillbaka på 11 år, och man beslöt att skjuta upp projektet. År 2021 var återbetalningstiden enligt beräkningarna bara fem år, och man valde att genomföra renoveringen.

Effektivitet och bekymmersfrihet som krav

Skärgårdens Brunnsborrning hade tidigare utfört borrningen av en brunn på herrgårdens gård samt borrat fyra brunnar för en av ägarfamiljerna till en sommarstuga i Nagu proffsigt, så valet av utförare för uppvärmningsrenoveringen var enkelt. Herrgårdens ägare betonade i valet av värmesystem tillräcklig effektivitet för att undvika efterföljande ändringar. I beräkningarna utnyttjades förutom dimensioneringsprogrammet även dåvarande oljeförbrukning.

På herrgården installerades två värmepumpar, rörledningar, buffertank samt elmotstånd som backup-uppvärmningssystem. Herrgårdens ägare Fredrik Lindeman var nöjd med arbetet.

-Det var lättskött, och montörerna gjorde till och med mer än vad som begärdes. I det gamla huset klarade vi oss inte helt utan utmaningar, men dessa togs också tag i på ett bra sätt. Till exempel har ytterligare filter installerats här på grund av vattenkvaliteten i värmesystemet. Även bedömningen av investeringens lönsamhet har hållit, och med dessa energipriser kommer vi att ha täckt kostnaderna om två år, säger Lindeman.

Jordvärmetekniken installerades i herrgårdens valvkällare från 1600-1700-talet. Regelbunden underhåll förlänger utrustningens livslängd och Lindeman har ett årligt underhållsavtal med Skärgårdens Brunnsborrning. På bilden är Jimmy Kronberg (till vänster), VD för Skärgårdens Brunnsborrning, och Fredrik Lindeman.

Pärmbild: På herrgårdens gård borrades två energibrunnar till 270 meters djup, medan ett vanligt egnahemshus värmebehov vanligtvis täcks av en brunn. Antalet och djupet på brunnarna dimensionerades som en del av hela uppvärmningssystemet.

Kontakta oss

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Kari-Pekka Kuusrainen

Energiexpert / projektledning

Fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 350 2075
kari-pekka.kuusrainen@kaivonporaus.com

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!