Auvaisbergs gård i S:t Karins bytte olja till jordvärme

Auvaisbergs gårds huvudbyggnad på 450 kvadratmeter, byggd av timmer år 1812 Herrgården ägs av tre syskon och är uppdelad i tre delar, vilket gör den lämplig både för permanent boende och som fritidsbostad under helgerna. Herrgården placerar sig i energiberäkningar mellan ett egnahemshus och en industriell fastighet. Ägarna övervägde övergång

lue lisää

Bengtskär – Finlands sydligaste jordvärmeprojekt

Bengtskär, den högsta fyren i Finland och Norden och den sydligaste bebodda ön i Finland, har gått över till att använda förnybar energi. Fyren värms upp på ett energieffektivt och miljövänligt sätt med två stycken 16 kW jordvärmepumpar, som hämtar energi från fyra 200-metersbrunnar. I samma projekt borrades även en

lue lisää

High Tech Center 4

Nybyggt produktionsfastighet med exakt temperaturkontroll under produktionen. Dessutom finns det kontorsutrymmen i fastigheten. Det installerades en värmepumpsstyrka på 60 kW (1 st MEGA L), som hämtar energi från marken och kyler ned fastigheten under sommaren. 6 borrhål på 300 m. Fastigheten har passiv-/aktivkylning med värmepumpar från energibrunnar. Överskottsvärme från kylningen

lue lisää

Sakkunnigheten avgjorde

Ort: Åbo
Byggnad: Bageri
Byggnadsår: 1991
Bostadsyta uppvärmd av jordvärme: 1 700m2 (7 m hög)
Jordvärmepumparna installerade: 2012
Typ av värmepump: 2x Thermia Robust 42
Tidigare uppvärmning: Fjärrvärme

lue lisää

Ekologisk och ekonomisk uppvärmning på unika Fagerholm

Då det statsägda fastighetsbolaget Senatfastigheter år 2009 meddelade att finska staten var förberedd att sälja den fd. sjöbevakningsstationen Fagerholm, väckte det stor uppmärksamhet. Bland andra Formel 1 -stjärnan Sebastian Vettel visade intresse för den ca 4 hektar stora holmen, som är belägen söder om Nagu, ca 15 minuters båtresa från

lue lisää

Sibeliusmuseet

Museiområdet, som består av fem skyddade objekt alldeles intill Åbo domkyrka vid Aura Ås strand. 264 kW värmepumpseffekt (3 Mega XL) installerades, som tar energi från marken och kyler fastigheten på sommaren. Den sammanlagda förbrukningen av fastigheterna var ca. 1100 MWh. Brunnar borrades 19 x 340 m. Fastigheten har passiv-/aktivkylning

lue lisää

Nagu kyrka

Oljeuppvärmningen ersattes med en 44 kW Thermia Mega M invertervärmepump som tar sin energi från tre 270 meters brunnar. Pumpen är ansluten till Thermia Online, vilket gör att vi kan fjärrövervaka driften av pumpen. Pumpen producerar endast värme för uppvärmning, och producerar inte varmvatten.

lue lisää

Houtskär kyrka

Oljeuppvärmningen ersattes med en 18 kW Thermia Atlas duo invertervärmepump som tar sin energi från två 220 meters brunnar. Pumpen är ansluten till Thermia Online, vilket gör att vi kan fjärrövervaka driften av pumpen. Pumpen producerar endast värme för uppvärmning, och producerar inte varmvatten.

lue lisää

Norrskata kyrka

Oljeuppvärmningen ersattes med en 18 kW Thermia Atlas duo invertervärmepump som tar sin energi från en 260 meters brunn. Pumpen är ansluten till Thermia Online, vilket gör att vi kan fjärrövervaka driften av pumpen. Pumpen producerar endast värme för uppvärmning, och producerar inte varmvatten.

lue lisää

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!