Auvaisbergs gård i S:t Karins bytte olja till jordvärme

Auvaisbergs gårds huvudbyggnad på 450 kvadratmeter, byggd av timmer år 1812 Herrgården ägs av tre syskon och är uppdelad i tre delar, vilket gör den lämplig både för permanent boende och som fritidsbostad under helgerna. Herrgården placerar sig i energiberäkningar mellan ett egnahemshus och en industriell fastighet. Ägarna övervägde övergång

lue lisää

Bengtskär – Finlands sydligaste jordvärmeprojekt

Bengtskär, den högsta fyren i Finland och Norden och den sydligaste bebodda ön i Finland, har gått över till att använda förnybar energi. Fyren värms upp på ett energieffektivt och miljövänligt sätt med två stycken 16 kW jordvärmepumpar, som hämtar energi från fyra 200-metersbrunnar. I samma projekt borrades även en

lue lisää

As Oy Phoenix & As Oy Fokka

As Oy Turun Phoenix (nybyggt höghus)Jordvärme, 6 x 340 m brunnar, samt passiv-/aktivkylning. As Oy Turun Fokka (uudis kerrostalo)Jordvärme, 6 x 320 m, samt passiv-/aktivkylning.

lue lisää

As Oy Turun Clipper

NybyggeHöghusbolag med 34 lägenheter. En värmepumpsstyrka på 88 kW installerades (1 st Mega XL), som hämtar energi från marken och kyler ned fastigheten under sommaren. 6 borrhål på 320 m, delvis under byggnaden. Fastigheten har passiv-/aktivkylning med värmepumpar från energibrunnarna. Överskottsvärme från kylningen kondenseras tillbaka i borrhålen.

lue lisää

As Oy Jahtilähde

Höghusbolag med fyra 8-våningsbyggnader.Energiförbrukningen före renoveringen har varit i genomsnitt 1400 MWh/år, inklusive energin för varmt bruksvatten. För varje hus installerades 92 kW värmepumpsstyrka per punkthus, som hämtar energi från marken och frånluft. 4 borrhål på 330 m, och en värmeåtervinningsenhet installerades. Det byggdes även ett passiv-/aktivkylningssystem. Ouman-automation och fjärrövervakning

lue lisää

As Oy Varkkametsä

Höghusbolag med tre 8-våningsbyggnader, totalt 112 lägenheter.Energiförbrukningen före renoveringen har varit i genomsnitt ca 1000 MWh / år, inklusive energin för varmt bruksvatten. En värmepumpsstyrka på 450 kW installerades, som hämtar energi från marken och frånluft. Ett nytt tekniskt utrymme byggdes som en separat byggnad mitt i gården. 24 borrhål

lue lisää

As Oy Lintupuisto

Höghusbolag med två 3-våningsbyggnader, totalt 52 lägenheter. Energiförbrukningen har varit i genomsnitt 780 MWh / år, inklusive energin för varmt bruksvatten. En värmepumpsstyrka på 235 kW installerades (2 st Mega XL och 1 st Mega L), som hämtar energi från marken och frånluft. 12 borrhål på 340 m och 2

lue lisää

Vaisaaren Lämpö Oy

Värmebolag på fyra radhusbolag, byggda på 1960-talet. Borrhål borrades i en utmanande bergig skogsbacke. Horisontell rörledning genomfördes genom att lägga rören på marken och täcka dem med ett fyllnadslager. En värmepumpsstyrka på 264 kW installerades (3 st XL), som hämtar energi från marken. De sammanlagda fastighetskonsumtionen var cirka 1000 MWh.

lue lisää

High Tech Center 4

Nybyggt produktionsfastighet med exakt temperaturkontroll under produktionen. Dessutom finns det kontorsutrymmen i fastigheten. Det installerades en värmepumpsstyrka på 60 kW (1 st MEGA L), som hämtar energi från marken och kyler ned fastigheten under sommaren. 6 borrhål på 300 m. Fastigheten har passiv-/aktivkylning med värmepumpar från energibrunnar. Överskottsvärme från kylningen

lue lisää

Jordvärme i fokus för energirenovering

I bostadsaktiebolaget Turun Westparkin Vaahtera övervägdes installation av solpaneler, men istället fattade man beslutet att genomföra en omfattande energirenovering. ”Resultatet är en betydande ökning av fastighetens värde, och resan hit har varit mycket positiv”, kommenterar Rauno Mikkola, ordförande i bostadsaktiebolaget. Grönt energiprojekt Bostadsaktiebolaget i Mälikkälä i Åbo består av åtta

lue lisää

Jordvärme till husbolag – tankar om energirenovering

Radhuslägenheterna i husbolaget i Åbos Harittu värmdes tidigare upp med hjälp av fjärrvärme. På hösten då husbolaget fyllt 30 år var det dags för uppdatering, när jordvärmesystemet kopplades på i de drygt 20 bostäderna i de fem husen. Övergången till den nya uppvärmningsformen var för husbolaget överraskande snabbt och smidigt.

lue lisää

Sakkunnigheten avgjorde

Ort: Åbo
Byggnad: Bageri
Byggnadsår: 1991
Bostadsyta uppvärmd av jordvärme: 1 700m2 (7 m hög)
Jordvärmepumparna installerade: 2012
Typ av värmepump: 2x Thermia Robust 42
Tidigare uppvärmning: Fjärrvärme

lue lisää

Uppvärmningssystem översteg förväntningarna

Radhuset, som blev färdigställt på 1960-talet, var i en sorts korsning när oljeuppvärmningssystemet började närma sig slutet av sin tid. Bostadsaktiebolaget As Oy Turun Kotirivi ville ersätta oljan med ett alternativt uppvärmningssystem, som skulle vara välfungerande och medföra besparingar för bolaget, radhuset och dess invånare. Jordvärme hade väckt intresse och

lue lisää

Ekologisk och ekonomisk uppvärmning på unika Fagerholm

Då det statsägda fastighetsbolaget Senatfastigheter år 2009 meddelade att finska staten var förberedd att sälja den fd. sjöbevakningsstationen Fagerholm, väckte det stor uppmärksamhet. Bland andra Formel 1 -stjärnan Sebastian Vettel visade intresse för den ca 4 hektar stora holmen, som är belägen söder om Nagu, ca 15 minuters båtresa från

lue lisää

As Oy Vantti

Fem höghus, totalt 163 lägenheter. Två av husen utrustades med ett gemensamt värmepumpsystem som försörjer båda husen, medan de övriga husen har sina egna värmepumpsystem. Innan renoveringen har energiförbrukningen i genomsnitt varit 1364 MWh/år. Ett värmepumpsstyrka på 422 kW installerades (2 st Mega XL, 3 st Mega L,2 st Mega

lue lisää

Sibeliusmuseet

Museiområdet, som består av fem skyddade objekt alldeles intill Åbo domkyrka vid Aura Ås strand. 264 kW värmepumpseffekt (3 Mega XL) installerades, som tar energi från marken och kyler fastigheten på sommaren. Den sammanlagda förbrukningen av fastigheterna var ca. 1100 MWh. Brunnar borrades 19 x 340 m. Fastigheten har passiv-/aktivkylning

lue lisää

Nagu kyrka

Oljeuppvärmningen ersattes med en 44 kW Thermia Mega M invertervärmepump som tar sin energi från tre 270 meters brunnar. Pumpen är ansluten till Thermia Online, vilket gör att vi kan fjärrövervaka driften av pumpen. Pumpen producerar endast värme för uppvärmning, och producerar inte varmvatten.

lue lisää

Houtskär kyrka

Oljeuppvärmningen ersattes med en 18 kW Thermia Atlas duo invertervärmepump som tar sin energi från två 220 meters brunnar. Pumpen är ansluten till Thermia Online, vilket gör att vi kan fjärrövervaka driften av pumpen. Pumpen producerar endast värme för uppvärmning, och producerar inte varmvatten.

lue lisää

Norrskata kyrka

Oljeuppvärmningen ersattes med en 18 kW Thermia Atlas duo invertervärmepump som tar sin energi från en 260 meters brunn. Pumpen är ansluten till Thermia Online, vilket gör att vi kan fjärrövervaka driften av pumpen. Pumpen producerar endast värme för uppvärmning, och producerar inte varmvatten.

lue lisää

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!