Jordvärme till husbolag – tankar om energirenovering

Radhuslägenheterna i husbolaget i Åbos Harittu värmdes tidigare upp med hjälp av fjärrvärme. På hösten då husbolaget fyllt 30 år var det dags för uppdatering, när jordvärmesystemet kopplades på i de drygt 20 bostäderna i de fem husen. Övergången till den nya uppvärmningsformen var för husbolaget överraskande snabbt och smidigt.

Idén om att övergå till jordvärme dök första gången upp i husbolagets styrelses diskussion, då man i grupp gick igenom realiserade kostnader och funderade på möjligheterna att sänka dessa i framtiden.

Tanken fick stöd eftersom de praktiska detaljerna talade för sig själv: ett förmånligt och hållbart uppvärmningssätt är lönsamt för varje ägare. Då värmen produceras från energi som lagrats i den underliggande jordmånen, är husbolaget inte beroende av externa faktorer eller överraskande förändringar som t.ex effekten av globala pandemier eller energikriser.

Då det ändå handlade om ett husbolag som sett trettio somrar, och namnen på postlådorna hade börjat bytas, såg man att jordvärme i framtiden är en detalj som underlättar försäljning.

Investeringen i jordvärme är räknad att betala sig själv tillbaka

När man hade hamnat i tankarna om jordvärme och beslutet var fattat, gick projektet genom styrelsemöten, anbundsförfarande, projektförhandlingar och själva arbetsskedet på ett år. “Projektet slutfördes på ett år. Hela processen var nog mer smärtfri än vi väntade oss,” säger husbolagets styrelseordförande Toni Autio.

Energirenoveringens investering anots täckas med besparingarna i uppvärmningen: nästan samma summa man sparar i bolagsvederlag, betalas i finansieringsvederlag. Inom 10–11 år beräknas investeringen betala sig själv tillbaka.

“För att ingen i praktiken behöver betala mer vederlag, var det enkelt att se förändringen som positiv.”

I energirenoveringen väger expertens ord

För anbudsförfarandet anlitade husbolaget en oberoende projektkonsult, som gick igenom husbolagets behov och rekommenderade lämpliga entreprenörer. Två aktörer valdes till anbudsförhandlingarna, och av dessa två valdes Skärgårdens Brunnsborrning.

Poäng i valprocessen fick man bland annat av tekniska lösningar, referenslistor, soliditet och nyckelfärdiga lösningar. Projektet genomfördes på sommaren, men om tidpunkten hade varit mitt i vintern kunde Skärgårdens Brunnsborrning ändå garantera varma värmeelement i det skedet då fjärrvärmen stängts av, men jordvärmen inte ännu kopplats på. Även den punkten bidrog till poängräkningen.

“I liknande situationer rekommenderar jag att lyssna på experter. Dom har den filtrerade informationen om det som är relevant,” tänker Autio.

Fungerande ramverk genom smidig, snabbt och direkt uträttande

På husbolagets gård borrades fem egentliga energibrunnar samt en reservbrunn. “När borrandet började, tog den ändå rätt plötsligt slut. Jag tror det var ca. en dag per brunn,” berättar Autio om borrningsskedet och fortsätter: “Borrens oljud var också överraskande lågt. Speciellt då man penetrerat ytskikten. En av brunnarna är precis på vår bakgård, och inte hörde man mycket från den heller.”

Autio tackar Skärgårdens Brunnsborrning speciellt för det flexibla och snabba uträttandet. Som helhet tycker han att projektet framskred överraskande lätt, och Skärgårdens Brunnsborrnings folk var hela tiden tillgängliga.

“Uträttandet och växelverkan har varit flexibelt och direkt. Det har inte funnits någon tröskel för ibland lite dummare frågor, och dom har det funnits av längs projektet”, skrattar Autio.

Kontakta oss

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Kari-Pekka Kuusrainen

Energiexpert / projektledning

Fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 350 2075
kari-pekka.kuusrainen@kaivonporaus.com

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!