Jordvärme var ett enkelt val för företagaren

Pargasbon Bengt Östman är taxi- och beställningstrafikföretagare i andra generationen. Hans far Edvin Östman började sin taxiverksamhet år 1955. Hans första taxibil var av märket Popeda, minns Bengt.

Bengt Östman tog över verksamheten år 1982. Fram till dess hade han jobbat inom speditions- och shippingbranschen.

Under Bengts tid har verksamheten utvidgas kraftigt och den huvudsakliga verksamheten består idag av beställningstrafik. Bilparken har växt och består idag av två taxibilar, tre midi-bussar och en buss med plats för upp till 50 personer.

I takt med företagets tillväxt, har hela familjen engagerats i verksamheten. Frun Gerd arbetar på heltid i företaget och sönerna Markus och Mikael ställer upp i den utsträckning deras huvudsysslor möjliggör.

År 1982 köpte Bengt Östman ett år 1976 byggt egnahemshus på Schottisstigen i Pargas. Huset har en våningsyta på totalt 250 m2 och dessutom finns på tomten ett separat garage på 50 m2.

På 1970-talet, då huset byggdes, var oljeeldning det naturliga valet till uppvärmningsmetod. Och så var även fallet gällande huset Östman köpte. Då det blev aktuellt för några år sedan att eventuellt förnya oljepannan, var det på sin plats att överväga eventuella andra uppvärmningsmetoder.

Det är jordvärme som gäller

I det skedet hade Bengt Östman en klar bild. Det är jordvärme som gäller. Det som främst talade för jordvärmen, var att den är klart det förmånligaste uppvärmningssystemet på lång sikt.

Grundinvesteringen är relativt hög, men då man fick hushållsavdrag i beskattningen för värmebrunnens andel och man beaktar att jordvärmen sänker uppvärmningskostnaderna upp till 70-80 % så var beslutet enkelt. Det betyder att man i praktiken kommer ner till en återbetalningstid på investeringen som närmar sig 5 år.

Andra saker som talade för jordvärmen var möjligheten att koppla kylning till jordvärmesystemet. Ännu har inte Östman gjort det, men den senaste sommarens hetta aktualiserar detta.

Att en god bekant nyligen hade byggt ett nytt hus i Ersby i Pargas och valt jordvärme bidrog till beslutet. Han talade varmt för jordvärme.

År 2012 byttes värmesystemet från oljeeldning till jordvärme. Bengt Östman valde Skärgårdens Brunnsborrning som entreprenör. De främsta orsakerna till att valet föll på Skärgårdens Brunnsborrning var att han känner bolaget sedan länge. I tiden har företagets grundare Bertel Fjäder borrat vattenbrunn åt honom.

Bolaget har lång erfarenhet av jordvärme och har ett gott anseende. Bolaget har verkat i snart 45 år och säkerheten över att garantin och servicen fungerar också i framtiden, var ett viktigt valkriterium.

Kontakta oss

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Kari-Pekka Kuusrainen

Energiexpert / projektledning

Fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 350 2075
kari-pekka.kuusrainen@kaivonporaus.com