Korpo Gårds värdefastighet önskade inhemskt alternativ – lösningen fanns i jordvärme

Den historiska gården i Korpo skärgård fasade ut oljeuppvärmningen och tog i bruk jordvärme som visade sig vara ett rent, tyst och pålitligt val.

Idylliska Korpo Gård som ligger i Korpo skärgård har en ansenlig historia bakom sig. Gården har stått här sedan 1800-talet, och den har i tiderna ritats av Charles Bassi, vars handstil också kan ses i Akademihuset i Åbo.

I dagsläget bosätts gården av Tuulikki Wahe-Rohrbach, vars släkt har ägt gården i drygt hundra år. I sin ungdom spenderade Wahe-Rohrbach 20 år i Tyskland, men när hon återkom till sitt barndomshem på 80-talet tog hon tag i gården och gjorde en omfattande restaurering. Den av museiverket skyddade gården restaurerades och i byggnaden installerades ett centralvärmesystem på oljevärme.

Bort från oljans bekymmer

Under årtiondena orsakade oljan ändå en del praktiska bekymmer. I skärgården måste man vara väldigt noggrann så att oljan inte tar slut. Det var en komplicerad process att transportera oljan i tankbil till ön som kräver två färjor. Oljans kostnader var också svåra att förutspå.

När Wahe-Rohrbach för ett par år sedan övervägda införskaffandet av ett nytt uppvärmningssystem var det viktigt att hitta ett inhemskt system. “Jag ville bli kvitt oljan för att det inte är en inhemsk produkt. Jag ville inte längre vara delaktig till att importera olja till Finland.”

Lokal anknytning väger i vågskålen

För Wahe-Rohrbach var Skärgårdens Brunnsborrning bekant sedan länge då man i skärgården känner till lokala företag bra. Bilden av företaget var positiv, och den stärkte känslan av förtroende.

“Installationen sköttes smidigt och yrkeskunnigt – och snabbt!” Wahe-Rohrbach berömmer arbetet då man ett år sedan borrade två energibrunnar på 200 meter. Med dem värmer man i dagsläget bottenvåningen i den 500 kvadratmeter stora herrgården.

En lösning värd varma rekommendationer

Man har i kostnaderna redan nu kunnat märka att jordvärmen är mycket ekonomiskt. Det faktum att jordvärmesystemet är rent, tyst och pålitligt i drift har också stärkt belåtenheten. Den gamla oljepannan stängde ibland av sig själv, men med jordvärme har liknande problem inte kommit emot.

“Speciellt för mig har detta varit en lysande lösning”, berättar Wahe-Rohrbach och rekommenderar valet även för andra.

Trots att gården är privatägd hyrs den även ut för konsert-, fest- och konferensbruk för att andra också ska kunna få ta del av gårdens charm. Sommartid kan man på gården delta i Sibeliuskonserten som ordnas varje år i Juli månad. Konserten är en hedersbetygelse till tonsättaren som i tiderna spelade och komponerade på herrgården.

Kontakta oss

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Kari-Pekka Kuusrainen

Energiexpert / projektledning

Fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 350 2075
kari-pekka.kuusrainen@kaivonporaus.com

Mässerbjudande
1.-29.2.2024

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.