Fastighetstyp: affärsfastighet, nytt objekt
Utförande: jordvärmesystem i lagerhall
Hallstorlek: 6 000 m2
Nya hallens byggnadsår: 2017
Antal brunnar: 13 st
Brunnarnas djup: 300 m
Enheter: 3 x Thermia MEGA XL
Tidigare system: brännolja

Turun Vapaavarastos nyaste hall värms upp med energieffektiv jordvärme

Turun Vapaavarasto strävar till att minimera energisvinn och tygla uppvärmningskostnaderna som i stora fastigheter är en stor utgift. Jordvärmesystemet installerat av Skärgårdens Brunnsborrning valdes som lösning.

Intill Runsalas brofäste ligger ett flertal stora vita hallar. Hallarna är en bekant syn för alla som besöker Runsala, för dom har stått här redan i 55 år. Hallarna är Turun Vapaavarastos affärsverksamhet – i dem förvaras export- och importföretags föremål och produkter, och de mäter upp 40 000 m2 lagringsutrymme.

“Hamnområden stämplas ofta som områden som förbrukar massvis med energi, men för oss är gröna värderingar viktiga.”, säger Turun Vapaavarastos VD Stefan Lindström. I företaget strävar man till maximal energieffektivitet, och i enlighet med detta har man valt att stegvis röra sig mot att utnyttja jordvärme i uppvärmningen av lagerutrymmena.

Mot grönare energi, steg för steg

Skiftet till jordvärme påbörjades när den nya kontorsbyggnaden färdigställdes år 2011. Efter detta påbörjades ett större projekt när den 7 000 m2 stora nya lagerhallen, av vilken hälften är uppvärmd, stod färdig 2017. Således är över 6 000 kvadratmeter av företagets utrymmen kopplade till jordvärme.

Till de stora hallarna inkommer dagligen kring 100–200 lastpallar föremål, medan cirka 200-300 pallar lämnar lagren varje dag. Hallarna är stora och i lagren arbetar man från morgon till kväll under hela dagen. Man strävar till en normaltemperatur på 12–15 grader. Hallarna är inte bara förvaringsutrymme, utan inuti dem hittas bland annat provverkstäder, labbutrymmen och personalens social- och bastuutrymmen. Bruksvatten behövs för de 16 personer som jobbar i fastigheten.

För den nya kontorsbyggnaden valdes jordvärmesystemet som energilösning tack vare dess problemfria drift: systemet kräver inga stora insatser för underhåll. Lindström hade redan tidigare låtit installera ett jordvärmesystem i sitt egnahemshus, så han hade både insikt och erfarenhet i ämnet.

En annan viktig orsak som stödde valet av jordvärme är miljövänligheten: att få energin ur egen mark på ett rent sätt gjorde valet enklare. Även hårda fakta, som kostnadseffektivitet, vägde i vågskålen.

Investering i bättre energieffektivitet

När den nya hallen började planeras 2016 var det givet att energilösningen skulle vara jordvärme. Lindström bad offerter från flera aktörer, vars uppskattningar av arbetet varierade. Lindström valde Skärgårdens Brunnsborrning som leverantör för energilösningen för att få tidtabellen att hålla utan att behöva kompromissa i kvalitén. “Företaget var bekant sedan tidigare i och med installationen av jordvärmesystemet i mitt eget hus, så jag visste vad vi kommer få”, berättar Stefan Lindström.

Hela nybyggnadsprojektet gjordes med stram tidtabell, och för 6 000 kvadratmeters behov borrades 13 st energibrunnar med 300 meters djup. Installation av jordvärme var inte det billigaste alternativet, men Lindström ser det som en investering i energieffektivitet. Jordvärmens kostnader baserar sig i regel på jordmånen, och marken under Turun Vapaavarasto är av typen lergrund. Borrningsarbetet kräver installation av skyddsrör.

Lindström är ändå mycket nöjd med investeringen och utförandet. “Valet känns rätt. Energieffektiviteten har stigit och oljeförbrukningen har sjunkit märkbart.” Under våren 2020 har man planerat bygga ett solpanelsystem för att öka energieffektiviteten ännu mer.

Den mångsidiga jordvärmen: uppvärmning och nedkylning i samma paket

Det fina med jordvärmesystem är att det utöver uppvärmning kan leverera nedkylning i sommarhettan. Temperaturen i hallen behöver vara stabilt året runt, så det finns ett konkret behov även för nedkylning. Att beakta extrema förhållanden redan i planeringsskedet är enligt Lindström mycket viktigt.

I framtiden är det tänkt att steg för steg anknyta en större del av de 40 000 kvadratmeter stora lagerutrymmena till jordvärme. På basis av egna erfarenheter känner Lindström att han varmt kan rekommendera Skärgårdens Brunnsborrning även till större fastigheter. “Av egen erfarenhet kan jag bra rekommendera jordvärme till logistikcenter. Systemet svarar bra på våra behov, fungerar bra och erbjuder även nedkylning – så man får allt från samma paket”, säger Lindström.

Kontakta oss

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Kari-Pekka Kuusrainen

Energiexpert / projektledning

Fastigheter: nybyggen och värmesaneringar

040 350 2075
kari-pekka.kuusrainen@kaivonporaus.com

Vattenkampanj
16.5.-11.8.2024

Beställ tvätt av borrbrunn eller ny borrbrunn

Få vattenanalys på köpet!