Uppvärmningssystem översteg förväntningarna

Radhuset, som blev färdigställt på 1960-talet, var i en sorts korsning när oljeuppvärmningssystemet började närma sig slutet av sin tid. Bostadsaktiebolaget As Oy Turun Kotirivi ville ersätta oljan med ett alternativt uppvärmningssystem, som skulle vara välfungerande och medföra besparingar för bolaget, radhuset och dess invånare.

Jordvärme hade väckt intresse och man började utreda det mer noggrant. Man funderade också på fjärrvärme, men det övertygade inte då man siktade på besparingar och att hålla vederlagskostnaderna på samma nivå.

Till slut valde man jordvärme tack vare dess fördelar, funktionalitet och pris.

De boende i Turun Kotirivi har varit riktigt nöjda med beslutet, då jordvärmen har upplevts som ett bekymmersfritt uppvärmningssätt som inte kräver driftåtgärder längs året.

Besparingarna har varit tydliga, och de har synligt påverkat vederlagen. Det blir ofta så att man inte behöver betala vederlag överhuvudtaget i november-december. Därtill konstaterar Tony Jäntti, boende i Turun Kotirivi nöjt: “Naturen skonas och vi agerar konstant grönt”.

Ett viktigt kriterium var också brunnarnas placering. Man ville inte placera dessa på boendenas egna bakgårdar, för att inte störa trädgårdar och terrasser med borrningsarbetet. Därför sköttes detta snyggt på husets framsida, där brunnarna fann deras platser.

Skärgårdens Brunnsborrning gjorde ett intryck i Jäntti med sitt pålitliga och skickliga agerande genast från början. “Dom vet vad dom pratar om”, kommenterar Jäntti gällande känslan efter diskussionerna.

Skärgårdens Brunnsborrnings service för uppvärmningssystemet fungerar och den är alltid nära till hands, något som är väldigt viktigt. Turun Kotirivi litar på en erfaren entreprenör, som känner branschen och utrustningen.

Tony Jäntti rekommenderar jordvärme till alla, tack vare dess bekvämlighet och funktionalitet. Uppvärmningssystemet har fungerat över förväntan, och värmen har räckt till bra.

Jimmy Kronberg

VD | Energiexpert

Småhus och fastigheter: nybyggen och värmesaneringar, vattenbrunnar, borrpålning

040 547 8629
jimmy@kaivonporaus.com

Jere Lehtinen

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

045 103 1533
jere@kaivonporaus.com

Martin Laine

Energiexpert

Småhus: nybyggen och värmesaneringar

040 557 5043
martin@kaivonporaus.com

Jessica Ranta-aho

Ekonomichef

Maj-Len
Fjäder-Sandberg

Fakturering, vattenbrunnar

Borrningspråm m/s Carola

Jordvärmekampanj
1.6-30.9.2023

Låt oss tillsammans bära ansvaret

Vi delar uppvärmningskostnaderna jämnt under första bruksåret.